Wybierz oddział

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26.06.2020

REALIZACJA ZADANIA PN.

" ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU

I TURYSTYKI

W RAMACH UMOWY NR 2020/0052/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa

z dnia 09.06.2020.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.