Wybierz oddział

Do trenerów

Przepisy sportowe są do pobrania w zakładce „O nas”.
 
Prosimy wszystkich przewodniczących sekcji oraz trenerów o przesyłanie artykułów na stronę internetową. Zdjęcia proszę wysyłać pocztą e-mail do administratora strony lub dostarczyć je na nośniku danych do Dyrektora Regionalnego (po wgraniu będzie on do zwrotu).

Kontakt z administratorem strony: [email protected]

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.