Wybierz oddział

Zarząd

Dyrektor Regionalny
Maciej Kosakowski


Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok

tel.: (85) 743 34 65
fax: 743 35 75
kom.: 724 056 654
e-mail: [email protected]


Prezes Oddziału Regionalnego
Jolanta Lenkiewicz – Broda

Wiceprezes d.s. Organizacji
Joanna Hryń

Wiceprezes d.s. Sportu
Kazimierz Hryń

Wiceprezes d.s. Finansów
Leszek Dąbrowski


Członek: Marcin Ołdyński – zawodnik
Członek: Janina Amielanczyk – rodzic
Członek: Edyta Siwiec
Członek: Emilia Mazalewska
Członek: Jarosław Purta

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.